Solcellsbidrag 2024 – så funkar skattereduktionen för grön teknik

Regeringen har introducerat en skattereduktion som ersätter det tidigare statliga bidraget för installation av grön teknik i privatbostäder. Denna skattereduktion täcker solcellssystem, batterier och laddningsstationer för elbilar, och syftar till att göra dessa investeringar mer ekonomiskt fördelaktiga för hushåll.

Fördelar med Skattereduktionen

Med den nya skattereduktionen kan du dra av en betydande del av kostnaden för att installera grön teknik:

  • Solceller: Upp till 20 procent av kostnaden.
  • Batterier: Upp till 50 procent av kostnaden.
  • Laddboxar: Upp till 50 procent av kostnaden.

Detta gör det enklare och mer ekonomiskt att investera i förnybar energi och bidra till en hållbar framtid.

Vad Skattereduktionen Täckar

Skattereduktionen omfattar följande:

  • Solcellssystem: 20 procent av kostnaden för både material och arbete.
  • Batterisystem: 50 procent av kostnaden för material och arbete.
  • Laddningsstationer för elbilar: 50 procent av kostnaden för material och arbete.

Maximalt Belopp och Villkor

Skattereduktionen kan uppgå till maximalt 50 000 kronor per person och år. Summan beror på hur mycket skatt du har betalat under året och om du har gjort andra avdrag.

För att vara berättigad måste installationen gälla ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktionen, eller en bostadsrätt som ägs av samma person. Byggnader under uppbyggnad som vid färdigställande kommer att klassificeras som småhus eller ägarlägenhet omfattas också.

Hur Det Gröna Avdraget Fungerar

Skatteavdraget för grön teknik baseras på fakturamodellen. Detta innebär att avdraget dras direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Motsvarande belopp betalas sedan ut till utföraren av Skatteverket.

Aktuella Procentandelar

Från och med årsskiftet 2022-2023 har avdraget för installation av solceller höjts från 15 procent till 20 procent. Skatteverket använder en schablon där 97 procent av totalkostnaden för en installation anses utgöra material och arbete. Detta innebär att avdraget på 20 procent motsvarar 19,4 procent av den totala kostnaden.

Vanliga Frågor

Kan jag få skattereduktion för material jag köper själv?Nej, skattereduktionen gäller endast om materialet köps från samma företag som utför installationen. Du kan få avdrag för arbetskostnaden oavsett.

Gäller avdraget för nya hus med solceller?Ja, du kan använda avdraget för nybyggda hus, så länge byggnaden ägs av dig och kommer att klassificeras som småhus eller ägarlägenhet vid färdigställande.

Kan jag få avdrag om jag endast köper batteri?Nej, batteriet måste vara avsett för att lagra egenproducerad, förnybar el för att kvalificera sig för avdraget. Det innebär att batteriet måste kopplas till en solcellsanläggning.

Vad hände med det tidigare statliga investeringsstödet?Det tidigare statliga investeringsstödet för solceller, som administrerades av Länsstyrelsen, har ersatts av den nya skattereduktionen. Det gamla bidraget var ofta svårt att få på grund av hög efterfrågan och kunde inte kombineras med andra avdrag som ROT-avdraget.

Med den nya skattereduktionen blir det enklare och mer lönsamt att investera i grön teknik, vilket gör att fler hushåll kan bidra till en hållbar och miljövänlig framtid.