Elpriserna kan höjas – Handlar om tusenlappar för många hushåll

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om intäktsramar för Sveriges 170 elnätsföretag för perioden 2024–2027. Intäktsramarna uppgår till cirka 326 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med cirka 100 miljarder kronor jämfört med föregående period 2020–2023. Dessutom har vissa elnätsföretag möjlighet att öka elpriserna ytterligare genom att utnyttja tidigare outnyttjat intäktsutrymme.

Ökade Kostnader för Hushållen

Denna ökning i intäktsramar innebär att många hushåll kan komma att se betydande höjningar i sina elpriser, vilket kan handla om flera tusen kronor årligen. Detta skapar en osäkerhet för många familjer som behöver hantera ökade levnadskostnader.

Lösningen: Investera i Solenergi

För att hjälpa hushåll att skydda sig mot stigande elpriser och öka sin ekonomiska trygghet, erbjuder vi på Solar Energy Group en lösning med solcellsanläggningar. Genom att investera i solenergi kan du sänka dina elkostnader och även sälja överskottselen som din anläggning producerar, vilket ger extra inkomster varje månad.

Fördelar med Solceller

  • Sänkta elkostnader: Genom att producera egen el minskar du dina utgifter för köpt el.
  • Möjlighet att sälja överskottsel: Tjäna extra pengar varje månad genom att sälja den el du inte använder.
  • Ekonomisk trygghet: Skydda dig mot stigande elpriser och få en stabilare ekonomisk framtid.