Allmänna villkor

Senast ändrad: 4 Juli 2024

Introduktion

Dessa allmänna villkor reglerar användningen av Solar Energy Groups webbplats och våra tjänster. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats och våra tjänster.

Användning av Webbplatsen

Du får använda vår webbplats endast för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor. Du får inte använda vår webbplats på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning av webbplatsen.

Immateriella Rättigheter

Alla immateriella rättigheter på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder, och programvara, tillhör Solar Energy Group eller våra licensgivare. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, eller på annat sätt använda något av innehållet på webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Beställningar och Betalningar

Genom att göra en beställning via vår webbplats bekräftar du att du är behörig att ingå avtal och att all information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig. Priser och tillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra beställningar som inte kan uppfyllas enligt våra villkor.

Leverans och Installation

Leverans- och installationsvillkor kommer att anges vid tidpunkten för beställningen. Vi strävar efter att uppfylla leverans- och installationsdatum, men vi ansvarar inte för eventuella förseningar utanför vår kontroll. Du ansvarar för att säkerställa att installationsplatsen är redo och tillgänglig för installation vid den överenskomna tiden.

Garantier och Ansvar

Våra produkter och tjänster omfattas av garantier som specificeras vid tidpunkten för beställningen. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning, installation eller underhåll som inte utförts av oss. Vårt maximala ansvar är begränsat till det belopp du har betalat för produkten eller tjänsten i fråga.

Sekretess

Din integritet är viktig för oss. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till vår hantering av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera de uppdaterade villkoren på vår webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen och våra tjänster efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de nya villkoren.

Tillämplig Lag och Tvister

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska avgöras av de svenska domstolarna.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss:

Solar Energy Group
Johannesbergsvägen 23
070 600 15 51
info@shopech.se

Vi strävar efter att besvara dina frågor så snabbt och effektivt som möjligt.